Tekstsoorten

Veel tekstsoorten

De wereld hangt van schrijfsels aan elkaar en alle teksten hebben andere doelen en verschijningsvormen. Ik wijs u de weg in dit doolhof van zakelijke tekstvormen en schrijf voor u:

a) Journalistieke teksten
b) Public-relationsteksten
c) Educatieve teksten
d) Commerciële schriftelijke uitingen
e) Zakelijke teksten voor personeelswerving

Journalistieke teksten

U heeft nieuws en wilt dat graag kenbaar maken. Nieuws kan van alles zijn, zolang het maar interessante informatie is voor de lezers van de (vak)bladen die u wilt benaderen. Nieuws kunt u
maken, maar overdrijf niet. Oud nieuws is geen nieuws en teveel nieuws mist zijn doel. In de beperking is de hand van de meester voelbaar en voor meesterlijke journalistieke teksten zoals
een persbericht schakelt u mij in. Zo’n perscommuniqué moet aan eisen voor inhoud en vorm voldoen en omdat ik weet wat media willen lezen schrijf ik dat sneller en beter dan u. Een persartikel komt vooral terecht in een persmap die u meegeeft bij een persconferentie of in uw personeelsuitgave of als download op uw site. Is het een door u betaald artikel in een vakblad, dan is het een commerciële tekst: de advertorial. Het is sterk om anderen over uw bedrijf, dienst of product te laten vertellen. Dat gebeurt door een interview. De uitwerking daarvan is afhankelijk van uw doel en het medium. Daarvoor huurt u natuurlijk een specialist in. Niet verder zoeken, want u heeft deze nu gevonden.

Public-relationsteksten

U bent wat u uitstraalt naar uw publieks- en doelgroepen. Dat beeld verbeteren is moeilijk en duurt lang. Het gaat om “show, don’t tell”. Door consequent juist handelen verbetert u het imago van uw organisatie, maar daarvoor zijn wel goede en consistente teksten nodig. Die ondersteunen de beeldvorming. Neem uw jaarverslag. Als u volstaat met de vier traditionele P’s van de marketingmix en alleen jaarcijfers communiceert, mist u een kans om te laten zien hoe u omgaat met andere belangrijke P’s zoals People en Planet. Tegenwoordig zijn dit belangrijke aanvullende beoordelingsgronden voor investeerders. U moet aandacht besteden aan werkomstandigheden (Sociaal jaarverslag) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO-jaarverslag).
Deze informatie moet ook aan bod komen in uw (elektronische) nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines. Veel daarvan worden nu niet gelezen omdat ze slechts platte commercie bevatten. Ze missen dus verbinding. Ook uw standaardbrieven, rapporten en webteksten zorgen daarvoor. Met heldere bondige brieven, verslagen en informatie op uw site maakt u duidelijk dat u uw doelgroepen en doelen serieus neemt. Verbinding heeft echter ook een interne kant: bedrijfstrots. Medewerkers voelen zich deel van uw organisatie als ze gehoord worden. Bijvoorbeeld door een mooi bedrijfsblad of jubileumuitgave, maar ook door een goede tone of voice in beoordelingsverslagen en heldere werkinstructies. Vraag mijn hulp voor teksten met een public-relationscomponent: 06-20139845.

Educatieve teksten

Met educatieve schrijfsels wilt u mensen iets leren. Dat is dus een ander doel dan verkoop of bedrijfsimago, al kunnen uw educatieve uitingen daaraan zeker bijdragen. Kennis van het opleidingsniveau van uw interne of externe doelgroepen is uitgangspunt. Veel werkinstructies, veiligheidsvoorschriften, bedrijfsregels, overeenkomsten etc. zijn zendergericht. Ze gaan uit van
juridisch dichttimmeren en hebben dus een veel te hoog communicatieniveau. Voor iedereen…heeft u de licentieovereenkomst van uw software ooit gelezen? Handleidingen, cursusmateralen, leerboeken en hand-outs voor seminars zijn vaak te hoog gegrepen. Driekwart van uw doelgroep heeft een opleiding op mbo-niveau en lager. Dat heeft invloed op hun taalvaardigheid. Sommigen zijn geschreven Nederlands nauwelijks machtig. Eenvoudige tekst met stap-voor-stapuitleg en veel illustraties werkt. Trouwens vaak ook voor hoog opgeleiden. Die begrijpen een moeilijke tekst wel, maar hebben er geen tijd voor (over). Kennis, vaardigheden en gedrag moeten beoordeeld worden. Mijn oorspronkelijke vakgebied was onderwijs. Ik put uit didactische kennis en vaardigheden om succesvol educatieve teksten te schrijven, dus ook toetsen en examens. Daarin heb ik inmiddels ruim drie decennia ervaring. Educatie vraagt specialisten. Dat ben ik en ik help u graag. Neem dus contact met mij op.

Commerciële schriftelijke uitingen

Reclame helpt u uw product of dienst te verkopen. Zelfverkopend bestaat net zo min als een perpetuum mobile. Voorwaarde is wel dat uw aanbod deugt, want anders komen negatieve reacties als een boemerang terug. Adverteren is mediaruimte kopen en dat is kostbaar, vooral ook omdat de kracht van reclame in de herhaling ligt. Uw advertentie moet dus zowel een goed plaatje als praatje hebben. In de paar seconden dat iemand uw advertentie ziet, moet uw aanbod glashelder zijn. Dat stelt eisen aan het tekstniveau, het taalgebruik en de formulering. Specialistisch werk dat u beter niet zelf kunt doen. Advertorials zijn artikelen waarvoor u een vaktijdschrift of een publiekstijdschrift betaalt. U heeft volledige zeggenschap over de inhoud en deels ook over de vorm. Uw advertorial moet namelijk wel herkenbaar zijn als niet redactionele informatie. Uw doelgroep wil best uw stukje lezen, mits uw aanbod interessant voor hen is en een oplossing biedt voor hun probleem (waarvan zij zich soms nog niet bewust van-van zijn). Vroeger was Direct Mail veel voorkomend, nu vooral nog bij loterijen. U krijgt een brief met een bobbel, dus maakt u deze open. Tegenwoordig is er in de zakelijke sfeer vooral Direct E-mail. Qua tekststructuren niet zoveel anders, maar wel omgeven door wettelijke beperkingen. Wilt u een goede tekst voor uw verkoopbrief/mail, laat mij deze dan schrijven.

Zakelijke teksten voor personeelswerving

Het aantal personeelsadvertenties daalt al jaren, maar niet omdat er geen behoefte aan medewerkers meer is. Een advertentie in een lokale krant levert best nog wel wat op, maar tegenwoordig zoeken mensen vooral zelf. 84% van de sollicitanten heeft verdiept zich in de website van een potentiële nieuwe werkgever. Speel daarop in met een ‘werken bij’ -pagina of zelfs aparte website daarover. De tekst daarvoor zal ik met plezier voor u schrijven.

Elke zakelijke tekst vraagt een andere aanpak, een andere opzet en heeft een nieuwe doelgroepen. Zakelijk schrijven is mijn dagelijks werk sinds 1987. Bel mij (06-20139845) voor doeltreffende teksten!